cONSTANS RECYKLING

w nowoczesny i ekologiczny sposób  prowadzi recykling  odpadów gumowych, z których w głównej mierze pozyskiwany jest olej grzewczy – tzw. popirolityczny

Nasza specjalizacja:

PIROLIZA OPON

PRODUKCJA OLEJU

PRODUKCJA SADZY

•Dodatkowo wdrażamy projekty inwestycyjne b2B

English»